Jak wygląda Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie brodnickim od początku istnienia?

Jak w obecnej chwili wygląda Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie brodnickim ?

Jeżeli widzisz w swoim rejonie coś niepokojącego i chciałbyś poinformować o tym policję, możesz skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To interaktywne narzędzie, dające obywatelom możliwość wpływu na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w całej Polsce od ponad czterech lat. Narzędzie sprawdziło się, jako dobry komunikator między społecznością lokalną, a Policją. Od początku funkcjonowania tego narzędzia mieszkańcy powiatu brodnickiego za pomocą KMZB zgłosili już prawie 2500 przypadków nieakceptowanych społecznie zachowań. W 2021 roku na KMZB zostało naniesionych 228 zgłoszeń. Zdecydowaną większość stanowią zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Były to m.in. zgłoszenia dotyczące: przekraczania dozwolonej prędkości ( 107), złej organizacji ruchu (20) i nieprawidłowego parkowania (25). Wśród sygnałów od mieszkańców znaczną ilość stanowiły zgłoszenia dotyczące spożywania alkoholu w miejscach zabronionych (9).

Policjanci sprawdzili każde zgłoszenie, około 40% wszystkich zgłoszeń zostało potwierdzonych i w zależności od zgłoszenia podjęto dalsze jednorazowe, bądź długofalowe działania w celu eliminacji zgłoszonego zagrożenia.

Korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa możemy dodać dokładny opis bądź też zdjęcia występującego zagrożenia.

Zachęcamy do korzystania z Mapy.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym Policji.