Znane są wyniki rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. W liceum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, utworzonych zostało 10 oddziałów klas pierwszych. Dzięki decyzji Burmistrza Brodnicy o uruchomieniu dwóch dodatkowych oddziałów klas pierwszych, wszyscy uczniowie, którzy spełnili kryteria zostali przyjęci.

Klasy po gimnazjum
1a politechniczna 31 uczniów
1b politechniczna 31 uczniów
1c biologiczno-chemiczna 31 uczniów
1d humanistyczna 30 uczniów
1e językowa 26 uczniów

Klasy po szkole podstawowej
1a matematyka/j. angielski/fizyka - 23 uczniów
1b matematyka/j. angielski/(chemia/geografia/wos) - 22 uczniów
1c j. polski/j. angielski/(historia/geografia/wos) - 30 uczniów
1d biologia/j. angielski/(chemia/geografia/wos) - 22 uczniów (drugi język niemiecki)
1e biologia/j. angielski/(chemia/geografia/wos) - 22 uczniów (drugi język włoski)

 

Źródło: UM Brodnica