W III LO w Brodnicy atrakcją są nietypowe międzyprzedmiotowe  lekcje , organizowane poza terenem szkoły, a adresowane do klas  o różnych profilach. W październiku na  „ lekcjach profilowych” uczniowie zwiedzili klasztorne krypy, poznawali nowoczesny sprzęt medyczny w stacji dializ, byli w Jednostce Wojskowej i Komendzie Policji  oraz uczestniczyli w Dyskusyjnym Klubie Filmowym.

20 października odbyła się niestandardowa lekcja historii, wiedzy o kulturze i edukacji regionalnej . W brodnickim Klasztorze oo. Franciszkanów licealiści z klasy 21 i 1b zwiedzali podziemia klasztoru. Wizyta w kryptach była okazją do refleksji o przemijaniu i zebrania informacji o funkcjonowaniu motywu Vanitas w sztuce. 

Klasa II o profilu biologiczno-chemicznym odwiedziła nowoczesną Stację Dializ B.Braun Avitum Poland Sp. z o.o.Otwarta w październiku 2014 roku stacja dializ znajduje się w odrębnym budynku na terenie brodnickiego szpitala.

- Stacja  wyposażona w nowoczesne urządzenia do dializy była atrakcją dla licealistów, którzy wybierają się na kierunki medyczne - mówi Iwona Wiśniewska, nauczycielka z III LO w Brodnicy

Grupa licealistów, która realizuje profil dziennikarsko-prawny po raz kolejny już uczestniczyła w spektaklu i dyskusji DKF w Brodnickim Domu Kultury.

- Po obejrzeniu filmu Andrzeja Wajdy "Niewinni czarodzieje" była okazja do dyskusji, którą ukierunkowała pani Katarzyna Watkowska  z BDK, wskazując na tajemnice warsztatu reżyserskiego i aktorskiego -  mówi Maria Malinowska, wicedyrektor III LO w Brodnicy.

21 października  klasa III d wzięła udział w Dniu Otwartych Koszar.


- Uczniowie  zapoznali się z wyposażeniem jednostki wojskowej, służbą w wojsku, obowiązkami żołnierzy i mieli możliwość sprawdzenia swojej celności na strzelnicy- informuje  Beta Górska, wychowaca klasy. Tydzień wcześniej Ci sami uczniowie zwiedzali brodnicką komendę i mieli okazję porozmawiać z policjantami, którzy zapoznali ich ze specyfiką policyjnej pracy oraz wymogami dotyczącymi kandydatów do policyjnej służby.

Szkolne Koło Redakcyjne z III LO w Brodnicy.