Zgodnie z wytycznymi rządu od poniedziałku, 4 maja OSiR w Brodnicy wznawia funkcjonowanie. W pierwszej kolejności brodniczanie będą mogli korzystać z bieżni lekkoatletycznej oraz boiska syntetycznego. 9 maja uruchomione zostaną korty tenisowe. Z uwagi na zaistniałą sytuację, a także rekomendacje Ministerstwa Sportu, będą obowiązywać zasady bezpieczeństwa i ograniczenia, zarówno dla pracowników OSiR w Brodnicy, jak i dla klientów.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW OSiR w Brodnicy:
1. Osoby korzystające z boiska oraz stadionu lekkoatletycznego nie muszą zasłaniać twarzy. Poza boiskami i stadionem bezwzględnie należy używać maseczek, również w toalecie.
2. Obowiązuje bezwzględny nakaz zachowania dystansu społecznego (2 m.)
3. Boisko czynne od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00, wg harmonogramu rezerwacji (boisko dostępne dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych). W niedziele - od 11:00 do 18:00.
Na jednym boisku może znajdować się maksymalnie 6 osób. Oznacza to, że trenujemy w grupach 6. osobowych (wyjątek - szkółki piłkarskie: 6 zawodników plus trener). Obowiązuje zakaz prowadzenia zajęć grupowych powyżej 6 osób. Jeżeli na boisku osiągnięty zostanie limit użytkowników, nie będzie możliwości korzystania z bieżni.
4. Stadion czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00-20:00, wg harmonogramu rezerwacji (dostępny dla użytkowników indywidualnych tylko w godzinach wolnych od zajęć klubowych). W niedziele - od 11:00 do 18:00. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zgłaszają się u obsługi stadionu.
5. Obowiązuje bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Ręce odkażamy systematycznie.
6. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego. Wyjątek stanowią toalety, znajdujące się w holu OSiR.
7. Skrócone o 15 minut zostają wszystkie rezerwacje, aby umożliwić wymianę graczy na boisku, bez ryzyka mijania się. Następni gracze mogą wejść na boisko dopiero w momencie opuszczenia go przez poprzedników.
8. Obowiązuje nakaz korzystania z własnego sprzętu, jak znaczniki, piłki i małe bramki. Sprzęt nie będzie wypożyczany przez brodnicki OSiR.
9. Konieczne jest przyjście na obiekt w stroju sportowym, jednocześnie przypominamy o konieczności gry w odpowiednim, sportowym obuwiu.
10. Do dyspozycji graczy, przy wejściu na boisko i budynek OSiR, jest płyn dezynfekcyjny.
11. Obowiązuje zakaz przebywania na stadionie i boisku rodziców zawodników, ze względu na konieczność ograniczenia liczby osób przebywających na terenie obiektów.
12. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu, aby zapobiec gromadzeniu się większej liczby osób.
13. Za przestrzeganie wszelkich zaleceń, przez wszystkich uczestników gry odpowiada osoba dokonująca rezerwacji, opiekun lub trener.
14. Powyższe wytyczne wprowadza się za rekomendacją Ministerstwa Sportu oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi i nie ma od nich żadnego odstępstwa.

Źródło: OSiR Brodnica