Delegacja Powiatu Brodnickiego uczestniczyła w czwartek, 20 września, w uroczystości otwarcia Kompleksu Sportowego w Osieku. Obiekt powstał na gruntach pozyskanych przez gminę od Agencji Nieruchomości Rolnych.


Na kompleks, który kosztował około 2,5 mln złotych, składają się: boisko piłkarskie, dwa korty tenisowe, plenerowa siłownia, skatepark oraz linarium. Podczas uroczystego oddania obiektu do użytku Powiat Brodnicki reprezentowali: starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, przewodniczący Rady Powiatu Roman Pytlasiński oraz radni - Piotr Burkwicz i Mariusz Wojdyło.  

„Przekazywany dziś do użytku mieszkańcom Gminy Osiek kompleks sportowy jest wzorcowym przykładem na to, jak można umiejętnie i z wyobraźnią poprawić dostęp mieszkańców wsi do różnych form aktywności fizycznej - czytamy w liście gratulacyjnym podpisanym przez starostę Piotra Boińskiego, wicestarostę Mariusza Klonowskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Romana Pytlasińskiego. - Gratulujemy pięknego i funkcjonalnego obiektu. Niech służy on prozdrowotnej rekreacji oraz rozbudzaniu aspiracji sportowych mieszkańców Gminy Osiek”.

Jak poinformował obecny na otwarciu obiektu wicestarosta Mariusz Klonowski, Gmina Osiek w 2011 roku podjęła starania o przejęcie na własność od Agencji Nieruchomości Rolnych terenu pod inwestycję. Później powstał plan zagospodarowania przejętego gruntu. Następnie Rada Gminy Osiek uchwałą jednogłośnie wyraziła wolę budowy. Wicestarosta przypomniał też, że pomysłodawcą powstania obiektu jest nauczyciel wychowania fizycznego ze szkoły w Osieku, były radny i przewodniczący rady gminy Andrzej Zieliński.     


 
Przemysław Majchrzak/Starostwo Powiatowe