Największa inwestycja drogowa ostatniego czterolecia w powiecie brodnickim służy już mieszkańcom i przyjezdnym. W poniedziałek, 24 września, został oddany do użytku odcinek drogi powiatowej Szczuka-Gortatowo.


Przebudowa drogi na odcinku 4 kilometrów i 340 metrów kosztowała łącznie ponad sześć milionów złotych. Została sfinansowana przez Powiat Brodnicki (3 167 207,51 zł)  wspólnie z Gminą Brodnica (600 000 zł) przy wsparciu w wysokości 2 445 747 zł z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów  poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury.

- To kolejny przykład na to, że razem można więcej - powiedział na otwarciu drogi starosta Piotr Boiński, podkreślając konstruktywne, wspólne działanie różnych podmiotów podczas inwestycji.

Czesław Głowacki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy, opowiedział przybyłym na parking przy kościele parafialnym w Szczuce, gdzie zorganizowano otwarcie, o przebiegu inwestycji i nakładach. Przedstawił także dane techniczne przebudowanej drogi.

W otwarciu oprócz wspomnianych już - starosty Piotra Boińskiego i dyrektora ZDP Czesława Głowackiego - uczestniczyli również: przewodniczący rady powiatu Roman Pytlasiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski, kierownik budowy Bogusz Czupryński, kierownik robót Marcin Słupski, inspektor nadzoru Stanisław Dykowski oraz ks. Marcin Kaczyński, proboszcz parafii w Szczuce, który drogę poświęcił. Wykonawcą robót jest spółka STRABAG, oddział w Toruniu.O inwestycji:

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827C na odcinku Szczuka-Gortatowo

Przekazanie terenu budowy: 23 marca 2018 r.

Długość odcinka: 4,340 km

Ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej: o długości 4,340 km i powierzchni ogółem 26 040,00 m2

Zakres robót obejmował:

Nawierzchnia

    Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (na poszerzeniu jezdni - 4 000 m2
    Profil z betonu asfaltowego  AC 11W - korekta spadków podłużnych - 800 t
    Warstwa profilowa z mieszanki mineralno-bitumicznej średnio 75 kg/m2
    o grub. 3 cm - 27 081,60 m2
    Wzmocnienie nawierzchni geosiatką szklaną - 27 081,60 m2
    Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grub.3 cm - 26 560,80 m2
    Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 3 cm - 26 040,00 m2

Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm - 1 760 m2

Zjazdy na posesje z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8 cm - 1 483 m2

Zjazdy z betonu asfaltowego AC11S o grub. 3 cm - 1 960 m2

Zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 8 cm kolor czerwony - 118 m2

Oznakowanie pionowe; oznakowanie poziome cienkowarstwowe - 748 m2

Plantowanie ręczne ziemi i obsianie trawą - 32 550 m2

Oświetlenie przejść dla pieszych lampami LED  - 8 szt

Gwarancja: 60 miesięcy

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o. Oddział Toruń, ul. Polna, 87-100 Toruń

Kierownik Budowy: Pan Bogusz Czupryński

Inspektor nadzoru: Pan Stanisław Dykowski

Koszt inwestycji: 6 212 954,51 zł,

w tym:

roboty budowlane: 6 112 967,81 zł

dokumentacja: 29 999,70 zł

koszt nadzoru inwestorskiego: 69 987,00 zł

Finansowanie:

    Powiat - 3 167 207,51 zł
    Gmina Brodnica -  600 000,00 zł
    Rządowy Program na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury - 2 445 747,00 zł

(pm)/Starostwo Powiatowe