W dniach 5-6 października Powiat Brodnicki był gospodarzem XVIII Konwentu Zarządów Dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarządzający drogami powiatowymi spotkali się na Półwyspie Wądzyn, by omówić ważne dla drogowców kwestie.


W konwencie oprócz 14 dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych naszego regionu, uczestniczyli także: Beata Leszczyńska, przedstawicielka Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, Jarosław Gołębiewski z GDDKiA Oddziału w Bydgoszczy, Grzegorz Piątek z Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Elżbieta Rachocka z Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, Mirosław Kielnik i Ryszard Kulig  reprezentujący Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Bydgoszczy, Zenon Poturalski ze Starostwa Powiatowego w Tucholi, Sergiusz Michalak z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przedstawiciele Powiatu Brodnickiego ze starostą Piotrem Boińskim, wicestarostą Mariuszem Klonowskim, członkami Zarządu i Rady Powiatu. Na konwencie obecni byli też przedstawiciele firm związanych z drogownictwem.

Uczestnikom zaprezentowane zostały przygotowywane i realizowane inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Brodnickiego. Na konwencie omówiono też m.in. procedurę zgłaszania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wniosków w sprawie dofinansowania remontu lub odbudowy dróg powiatowych zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej, a także wykorzystanie rezerwy budżetowej przeznaczonej na przebudowę mostów. Uczestnicy dyskutowali o skutkach zmian w prawie dotyczących RODO i KRI w odniesieniu do Zarządców Dróg Powiatowych. Poruszyli temat technologii asfaltów modyfikowanych gumą AMG, w zakresie modyfikacji, produkcji i wbudowania. Mówiono o kompozytach dla infrastruktury w technologii InfraCore®Inside, ewidencji i diagnostyki drzew w pasie drogowym. Uczestnikom konwentu zaprezentowano wielofunkcyjny pojazd dla drogownictwa oraz oferty produktów prezentowanych firm.

W drugim dniu konwentu gospodarze zabrali uczestników na wycieczkę.  Gościom zaprezentowano siedzibę ZDP w Brodnicy wraz z całym wyposażeniem technicznym jednostki. W obecności uczestników posadzony został na terenie ZDP w Brodnicy „Dąb Niepodległości” dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Zaprezentowano uczestnikom również drogę Nr 1814 C na odcinku od ronda Olsztyńskiego do ul. Granicznej, drogę 1827 C na odcinku Brodnica-Gortatowo oraz skrzyżowanie dróg 1819 C 1825 C i 1826 C w miejscowości Bobrowo. Prezentacja dróg miała na celu ukazać, w jaki sposób przebudowywać drogi, aby podnieść jakość ich wykonania przy wykorzystaniu rozwiązań technicznych oraz jak poprawić skalę bezpieczeństwa dla użytkowników dróg.

pm/Starostwo Powiatowe