Ponad półkilometrowy odcinek drogi powiatowej w Jastrzębiu ma nową nawierzchnię. W piątek, 12 października nastąpił odbiór inwestycji zrealizowanej w całości z budżetu Powiatu Brodnickiego.


Odnowa warstwy ścieralnej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1834C w Jastrzębiu, wraz ze skrzyżowaniem,  kończy wieloetapową odnowę drogi powiatowej na odcinku około pięciu kilometrów od Sobiesierzna, przez Komorowo do Jastrzębia. Zakres robót nawierzchniowych oddanego w piątek odcinka obejmował ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 0,541 km i powierzchni ogółem 4 120 m kw. Położone zostały dwie trzycentymetrowe warstwy: wzmacniająco-profilująca z mieszanki AC11W oraz ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S. Koszt inwestycji wyniósł 321 096,54 zł, w tym robót budowlanych - 316 668,54 zł, a nadzoru inwestorskiego - 4 428,00 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy.

W odbiorze drogi, oprócz dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Czesława Głowackiego, kierownika budowy Bartłomieja Kęsickiego oraz inspektora nadzoru Stanisława Dykowskiego, uczestniczyli starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, członek Zarządu Powiatu Franciszek Zgliński, radny Ambroży Marchlewski oraz przedstawiciele samorządu gminy Bartniczka z przewodniczącym rady Leszkiem Walczakiem.

pm/Starostwo Powiatowe