Powiat Brodnicki informuje, iż Uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”. Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski.


PFRON uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie. Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu wspomaganiu uczestników warsztatów, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej.

Zainteresowane organizacje mogą składać wnioski dotyczące zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym do dnia 20 listopada 2018r.   Zajęcia odbywać będą się przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Szczegółowe informacje dot. w/w programu oraz druk wniosku  są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy przy  ul. Mickiewicza 1 pokój nr. 1, tel. 56 49-847- 69,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej  www.pcpr-brodnica.bip.net.pl.

Źródło: pm/Starostwo Powiatowe