Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy przypomina o mijającym z końcem listopada br. terminie składania wniosków o dofinansowanie działań z zakresu sportu, kultury i turystyki w 2019 roku.


Wnioski dotyczące dofinansowania działań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki można składać do dnia 30 listopada 2018 roku - informuje dyrekcja PCPR. W celu załatwienia formalności i uzyskania bliższych informacji na ten temat należy zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy przy ul. Mickiewicza 1. Informacji można zasięgnąć także telefonicznie, pod numerem 56 49 847 69.

 

pm/Starostwo Powiatowe