Technikum z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy w corocznym ogólnopolskim rankingu miesięcznika „Perspektywy” zdobyło honorowy tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

W rankingu oddzielne kategorie stanowią licea i technika. W technikach kapituła bierze pod uwagę cztery kryteria: sukcesy w olimpiadach 20 proc.; matura - przedmioty obowiązkowe 20 proc.; matura - przedmioty dodatkowe 30 proc.; wyniki egzaminów zawodowych 30 proc.

Technikum z CKZiU znalazło się na 209. miejscu w Polsce, a kapituła analizowała wyniki 1731 szkół. Tytuł „Srebrna Szkoła 2019” przysługuje placówkom, które zdobyły miejsca od 101 do 300. W województwie kujawsko-pomorskim CKZiU zajęło 12. miejsce.

Technikum w CKZiU kształci obecnie w 12 różnych zawodach. Od lat cieszy się dużym uznaniem młodzieży, o czym świadczy rosnąca liczba pierwszoklasistów mimo niżu demograficznego w regionie. O sukcesie technikum zadecydowała wysoka zdawalność matur i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - zawsze jest ona wyższa od średniej zdawalności w województwie kujawsko-pomorskim i w Polsce.

 

bs, pm źródło CKZiU