Profilaktyczne badania mammograficzne.

26 maja 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbędą się uroczystości z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 160-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnią dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00.

Brodnicki Dom Kultury zaprasza 1 czerwca 2022 r. na Dzień Dziecka z Kinoteką

Hufiec ZHP Brodnica, 4. Brodnicki Pułk Chemiczny oraz Urząd Miejski w Brodnicy zapraszają młodzież szkolną na terenową grę harcersko - wojskową.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej".

20 maja z okazji Święta Pułku 4. Brodnicki Pułk Chemiczny zaprasza na uroczystości, które odbędą się o godzinie 12.15 na Dużym Rynku w Brodnicy.

Muzeum w Brodnicy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Michałowskiej zapraszają na spotkanie w swingującym świecie muzyki rozrywkowej, pełnej elegancji i klasy.

Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy.

Aktualne ważne numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc dla uchodźców z Ukrainy (czynne w godzinach pracy urzędu)