Od kilku dni na terenie naszego miasta znaleźć można wydanie tradycyjne miejskiego czasopisma Ziemi Michałowskiej.

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Brodnicy w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 r. czynny będzie w godzinach od 7.30 do 12.00.

15 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisane zostały umowy na realizację prac inwestycyjnych dwóch zadań:

Do 23 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 przedłużony został termin składania uzupełnień do programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Od 13 grudnia 2021 r. w holu brodnickiej biblioteki, w Pałacu Anny Wazówny, oglądać można wystawę reprodukcji obrazów ze zbiorów Andrzeja Piaska.

W dn. 12 grudnia 2021 r. przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Światło od słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Rodzina 500 plus.

9 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy szóstej kadencji.

Zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach – to tylko część nowych obostrzeń wynikających z pandemii.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż do końca 2021 r. kontynuuje realizację projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.