Do 23 grudnia 2021 r. do godz. 15.30 przedłużony został termin składania uzupełnień do programu „Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Od 13 grudnia 2021 r. w holu brodnickiej biblioteki, w Pałacu Anny Wazówny, oglądać można wystawę reprodukcji obrazów ze zbiorów Andrzeja Piaska.

W dn. 12 grudnia 2021 r. przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego odebrali Światło od słowackich skautów na przejściu granicznym na Łysej Polanie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Rodzina 500 plus.

9 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy szóstej kadencji.

Zmiana limitów obowiązujących w instytucjach kultury, kościołach, hotelach, lokalach gastronomicznych i na weselach – to tylko część nowych obostrzeń wynikających z pandemii.

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje, iż do końca 2021 r. kontynuuje realizację projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (IV)” w ramach Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy – projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2 grudnia 2021 r. w siedzibie Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbyła się uroczystość przekazania w użytkowanie nowego samochodu pożarniczego typu ciężkiego do działań gaśniczych SCANIA GCBA 5/32.

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR- wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek weryfikacji oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed zamarzaniem mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujących ich oblodzenie.