W województwie kujawsko-pomorskim ruszyła kolejna edycja projektu przeciwdziałającego wykluczeniu społecznemu osób z dysfunkcją wzroku pod nazwą "Poznaj siebie 2".

Pomyślnie zakończyły się rozmowy burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza z ministrem Radosławem Stępniem z Ministerstwa Infrastruktury na temat budowy w Brodnicy ronda przy zbiegu ulic Sądowa - Targowa i rozpoczęcia do 2013 roku budowy II etapu obwodnicy drogi krajowej nr 15.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Brodnicy w roku 2011.

26 lutego 2011 r. odbędzie się I Rejonowy Dzień Młodzieży w Brodnicy. Dzień Młodzieży odbywał się będzie pod hasłem „Młodzi w komunii z Bogiem”.

Informacja dla osób ubiegających się o zapewnienie opiek całodobowej w placówkach świadczących takie usługi.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie  realizacji  zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2011 r.

Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marian Chwiałkowski informuje , że dnia 24 lutego 2011 roku odbędzie się szkolenie mieszkańców miasta ze znajomości sygnałów alarmowania i ostrzegania.

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku rozstrzygnięty.

Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Marian Chwiałkowski informuje , że w związku z dużymi opadami deszczu w powiatach nowomiejskim i ostródzkim nastąpił  wzrost poziomu wody w Drwęcy .

Miasto Brodnica przystąpiło do projektu kluczowego pn. „e-Usługi-e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-1013.