31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która nałożyła na organizacje pozarządowe (z wyjątkiem stowarzyszeń zwykłych) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Zakład Ubezpieczeń zaprasza na kolejne dyżury telefoniczne dotyczące Polskiego Ładu i związanych z tym zmian w zasadach naliczania składki zdrowotnej, emeryturach i rentach.

Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2022 r. upływa ustawowy termin do złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. oraz do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz przekazał na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy piłkę z autografem mistrzyni olimpijskiej w wioślarstwie Magdaleny Fularczyk-Kozłowskiej i dwukrotnej mistrzyni Europy w siatkówce Katarzyna Skowrońska.

Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce formuła spotkania  informacyjno-promocyjnego dotyczącego mikrodotacji w ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, zaplanowanego w Brodnicy na dzień 2 lutego br., uległa zmianie.

Pomimo zimowej aury trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy”.

30 stycznia 2022 roku po raz 30. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

102 lata temu Brodnica powróciła do Macierzy, a 77 lat temu 22 stycznia 1945 roku miasto zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej.

IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodując ich oblodzenie.