W tym roku na VI Międzynarodowych Wiosennych Spotkaniach Bardów spotkamy się 19 czerwca br. w Pałacu Anny Wazówny w „Kawiarence u Brela” z piosenkami Gordona Haskella, Leonarda Cohena, Sergea Gainsbourga, Charlesa Aznavoura, Gorgesa Brassensa, Édith Piaf, Zaz, Jacquesa Brela, Karela, mistrzów Przybory i Wasowskiego.

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć obowiązkową deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw (CEEB).

Koncerty, prelekcje, wystawy, biegi uliczne, rajd pieszy, kino pod gwiazdami, turniej piłki nożnej, a także Festiwal „Jakubowe Świętowanie” w tym roku przyświecać będzie Dniom Brodnicy.

Znane są wyniki II edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Profilaktyczne badania mammograficzne.

26 maja 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbędą się uroczystości z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 160-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Apteki ogólnodostępne, położone na terenie powiatu brodnickiego pełnią dyżury, umożliwiające dostępność świadczeń w godzinach nocnych 22.00- 8.00 oraz w niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 22.00-8.00.

Brodnicki Dom Kultury zaprasza 1 czerwca 2022 r. na Dzień Dziecka z Kinoteką

Hufiec ZHP Brodnica, 4. Brodnicki Pułk Chemiczny oraz Urząd Miejski w Brodnicy zapraszają młodzież szkolną na terenową grę harcersko - wojskową.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej do udziału w BEZPŁATNYCH stacjonarnych warsztatach pt. „Możliwości współpracy samorządów gminnych i powiatowych z podmiotami ekonomii społecznej".