Program grantowy „Konwersja cyfrowa domów kultury", uruchomiony w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią covid-19.

Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, a także doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.
O grant starało się ponad 1200 instytucji kultury z całego kraju. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, w tym Brodnicki Dom Kultury. Kwota dofinansowania to 137 tys. zł. Koordynatorem projektu jest dyrektor BDK Katarzyna Miętkiewicz.
Projekt „Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.