Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brodnicy informuje o podstawowych zasadach dotyczących bioasekuracji w obszarze objętym ograniczeniami I, które należy spełnić aby móc przemieszczać świnie poza obszar objęty ograniczeniami. Informacja ta skierowana jest do hodowców trzody chlewnej powiatu brodnickiego.

Więcej informacji w załącznikach.