Urząd Miejski w  Brodnicy informuję o najważniejszych terminach zawartych w uchwale antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego*):

- od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można eksploatować pieców pozaklasowych tzw. „kopciuchów”,
- od 1 stycznia 2024 r. nie będzie można używać ogrzewaczy pomieszczeń (np. kominków,  pieców kaflowych, piecokuchni) niemieszczących się w standardach emisji i efektywności energetycznej [brak certyfikatu  EKOPROJEKTU (ECODESIGN)],
- od 1 stycznia 2028 r. będzie obowiązywał zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy.
Istnieje możliwość dotowania wymiany źródeł ciepła w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych.
Zachęcamy do korzystania z dostępnych form dofinansowania i wymiany źródeł ciepła, co wpłynie korzystnie na stan powietrza.
*) uchwała nr VIII/136/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.