19 listopada w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu uroczyście wręczono czeki, wraz z promesą, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład".

Voucher w wysokości 4 655 000 zł na budowę ul. Strażackiej osobiście Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz z rąk Wicewojewody Województwa Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlaua.

„To realne wsparcie dla naszego samorządu, żałuję jednak że tylko ta inwestycja otrzymała bezzwrotne dofinansowanie, bo Brodnica złożyła w sumie trzy wnioski:
1. Modernizacja Brodnickiego Domu Kultury.
2. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy (SP. 4).
3. Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy.” - informuje Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy

W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści: Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Jan Krzysztof Ardanowski, Mariusz Kałużny oraz przedstawiciele gmin z naszego terenu i powiatu.W ramach zadania planowane są następujące prace:
- korytowanie i przygotowanie podłoża gruntowego;
- wykonanie jezdni o długości 375, 60 m jako drogi utwardzonej o nawierzchni bitumicznej
- ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni z kostki betonowej;
- odwodnienie pasa drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej;
- wykonanie wpustów ulicznych żeliwnych;
- wymiana istniejącego wodociągu oraz kolektora kanalizacji sanitarnej;
- montaż lamp oświetleniowych.

Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2022r.