W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w Brodnicy, informujemy, że w dalszym ciągu sprawy w Urzędzie można załatwić wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu się na określony termin.

W dalszym ciągu zalecamy załatwianie spraw, w miarę możliwości drogą mailową, e-PUAP, listownie lub drogą telefoniczną.
Korespondencję papierową można pozostawić poprzez wrzucenie jej do specjalnej urny podawczej wystawionej w godzinach pracy Urzędu przed budynkiem.
Wykaz spraw, które można załatwić drogą elektroniczną znajduje się pod linkiem https://bip.brodnica.pl/bip/28_umbrodnica/fckeditor/file///wykaz_spraw_bip_12_2021.pdf oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Jednocześnie przypominamy, że na terenie Urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek, dezynfekcja rąk oraz zasada zachowania bezpiecznego odstępu.