Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) udziela pomocy pieniężnej osobom, które uciekły z Ukrainy i przybyły do Polski w dniu 24 lutego 2022 r. lub później.

Począwszy od marca, UNHCR oferuje krótkoterminową pomoc materialną dla osób przybyłych z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce. Program nie jest powiązany z innymi programami wsparcia istniejącymi w Polsce, w tym z rejestracją numeru PESEL. UNHCR nie prowadzi rejestracji uchodźców oraz nie nadaje statusu uchodźcy. Program ma jedynie na celu wsparcie humanitarne.
Miesięcznie, uprawnieni odbiorcy otrzymają 700 złotych na 1 osobę + 600 złotych na kolejną osobę w rodzinie (limit osób wynosi 4). Pomoc finansowa jest udzielana raz w miesiącu, przez okres minimum 3 miesięcy
Więcej informacji nt. programu oraz sposobu rejestracji znaleźć można pod linkiem: https://help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy/