Informujemy, że Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy lub ich bliskich, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie w godz. od 16.00 do 21.00: bezpłatny - 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora- 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.