W środę 6 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisana została umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu na realizację zadania "Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy".

Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane w Brodnicy. W ramach umowy zostanie wykonane opracowanie dokumentacji projektowej, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę oraz roboty budowlane w branżach: drogowej, sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.
Wartość inwestycji wyniesie 4 646 000 zł z czego 4 413 700 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W spotkaniu oprócz stron umowy uczestniczyła Magdalena Nowak przedstawicielka minister Anny Gembickiej oraz Marzena Łukowska z Banku Gospodarstwa Krajowego.