Nasza planeta, nasze zdrowie pod takim hasłem obchodzimy tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, który powstał z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) i upamiętnia datę założenia organizacji.

Od ponad 70 lat Światowa Organizacja Zdrowia organizuje wydarzenia zwracające uwagę na ważny temat przewodni na cały rok. Każdego roku motyw przewodni święta poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w obszarze zdrowia publicznego na świecie. W 2022 r. obchodzone jest pod hasłem „Our planet, our health – Nasza planeta, nasze zdrowie". WHO tego dnia skupi globalną uwagę na pilnych działaniach niezbędnych do utrzymania ludzi i planety w zdrowiu oraz wspierania ruchu na rzecz tworzenia społeczeństw skoncentrowanych na dobrobycie. Poza walką z pandemią COVID-19, nasze społeczeństwo w dalszym ciągu mierzy się z takimi problemami jak zanieczyszczenie środowiska i choroby wynikające z tego faktu, tj. choroby układu oddechowego, układu krążenia. WHO zachęca do podjęcia działań pozwalających utrzymać zarówno ludzi, jak i planetę w zdrowiu.
Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej corocznie organizuje akcje profilaktyczne i współpracuje z innymi podmiotami przy realizacji programów zdrowotnych, m. in.: akcje bezpłatnych badań serca, „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, akcje w zakresie badań dermatologicznych- badań znamion pod kątem czerniaka oraz w zakresie badań spirometrycznych pod kątem chorób układu oddechowego, w zakresie badań densytometrycznych. Niebawem planowana jest kolejna akcja badań profilaktycznych, o szczegółach poinformujemy w odrębnej informacji.
W ochronę naszej planety rokrocznie włącza się Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Od 2018 r. udziela mieszkańcom Brodnicy dotacji z budżetu miasta na wymianę źródeł ogrzewania. Łączna kwota udzielonych dotacji w latach od 2018 r. do 2021 r. wynosiła ponad 1 mln 200 tyś. zł. Z dotacji na przestrzeni tych lat skorzystało ponad 400 wnioskodawców, tym samym zlikwidowano ponad 400 tzw. „śmieciuchów”. W ramach edukacji ekologicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy można znaleźć cykl filmów o tematyce związanej z ochroną przyrody, środowiska i ekologią, który w tym szczególnym czasie pandemii okazał się idealnym źródłem edukacji dla młodych widzów ale i nie tylko. RECYKLERSI m. in. poruszali tematy zdrowego żywienia i walki ze smogiem. W 2021 roku został przyjęty program usuwania azbestu uchwałą Rady Miejskiej w Brodnicy. Jednym z zadań programu jest wsparcie mieszkańców Brodnicy w sfinansowaniu kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest. W latach 2011 – 2021 ze 177 nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Brodnicy usunięto azbest w ilości ok. 429 Mg.