25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz i Skarbnik Miasta Edyta Ratkowska podpisali umowę na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej nr 081050C (Ulica Okrężna) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094C (Ulica Zakątek) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m".

Całkowita wartość zadania skosztorysowana została na kwotę 1 017 233,09 zł. Dofinansowanie zadania wyniesie 50% wartości zaplanowanych kosztów tj. 508 616,00 zł.
Dofinansowani pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przedmiotem projektu jest remont ulicy Okrężnej oraz ulicy Zakątek. Zakres remontu obejmuje: remont jezdni, chodników, skrzyżowań, remont kanalizacji deszczowej oraz oznakowania stałego. Realizacja zadania inwestycyjnego została zaplanowana od czerwca do listopada br.