Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2022.

Zadania przewiduje:
1) organizację wypoczynku letniego, poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i biwaków;
2) organizację wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii.
Na realizację zadania w 2022 r. planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł. Organizacje pozarządowe oferty mogą składać do dnia 23 maja 2022 r. osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy.
Szczegóły konkursu, w tym załączniki, dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy.