Aktualne ważne numery telefonów pod którymi można uzyskać pomoc dla uchodźców z Ukrainy (czynne w godzinach pracy urzędu)

tel. 514 973 249 – koordynator ds. zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, informacja dotycząca pomocy medycznej, baza osób prywatnych gotowych przyjąć uchodźców,
tel. 451 073 576 – informacja dot. przyjmowania dzieci do przedszkoli i szkół,
tel. 56 49 30 309 – informacja nt. nadawania numerów PESEL