Do Urzędu Miejskiego w Brodnicy wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy.

Działania profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym od Internetu, telefonu i gier komputerowych”, złożona przez Chorągiew Kujawsko-Pomorską ZHP Hufiec Brodnica.
Oferta została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować w terminie do dnia 17 maja 2022 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica.

Oferta zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej miasta Brodnicy: www.brodnica.pl.