26 maja 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy odbędą się uroczystości z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 160-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy.

Wydarzenie połączone będzie z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka. Podczas spotkania odbędzie się uroczysty apel oraz wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków.
1 lipca 1992 r. powstała Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Z kolei Ochotnicza Straż Pożarna w Brodnicy sięga swoimi początkami do XIX w. Powołana została 1 kwietnia 1862 roku z inicjatywy cechu szewskiego, który miał być wówczas najliczniejszym i najzamożniejszym zrzeszeniem zawodowym w mieście. Przez ponad 130 lat realizowała zadania ratowniczo-gaśnicze. Jej rola zmieniła się gdy powołano Zawodową Straż Pożarną, a potem Państwową Straż Pożarną. Wówczas zadania ratowniczo-gaśnicze przejęła w znacznej części straż zawodowa.