14 czerwca zakończył się cykl zajęć z podstaw języka polskiego dla uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających w Brodnicy.

Kurs został zorganizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Lekcje od 5 kwietnia odbywały się w Czytelni dla Dorosłych i były prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 1: panią Jolantę Gogolin – Stanny i Katarzynę Pawłowską na podstawie podręczników i ćwiczeń „Polski na dobry start” (poziom A1) rekomendowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców RP. Uczestnicy kursu spotykali się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek o godz. 16.30). Łącznie odbyło się 20 lekcji, w których uczestniczyły 53 osoby. Kurs zakończył się wręczeniem 19 certyfikatów i 2 dyplomów.