W parku Chopina trwają prace pielęgnacyjne w drzewostanie, polegające na cięciach sanitarnych pielęgnacyjnych lub prześwietlających w koronach najważniejszych drzew.


W parkach trzeba w pewien sztuczny sposób dbać o to żeby drzewa nawzajem się nie niszczyły. Nie wykonujemy żadnych zabiegów na brzozach, klonach, i orzechach dlatego że jest to okres wiosennego płaczu tych gatunków. Na pozostałych gatunkach jest to ostatni moment na wykonanie takich prac. - mówi Paweł Bielecki arborysta

Park Chopina leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków, dlatego prace zostały zgłoszone do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu.

Więcej na temat w najbliższym wydaniu Miejskiego Serwisu Telewizyjnego, we wtorek 14 marca 2017r.


Urząd Miejski Brodnica