Kościół farny pod wezwaniem Świętej Katarzyny.

Budowę kościoła rozpoczęto prawdopodobnie w 1285 roku z fundacji ówczesnego proboszcza Mikołaja Wolwelina z Sandomierza, przypuszczalnie w miejsce kościoła drewnianego.

Budowę prezbiterium ukończono w 1320 roku, natomiast korpus i zasklepienie pobudowano w latach 1340-1370. Wieża  jedna z zaplanowanych dwóch wzniesiona została około 1370 roku, nadbudowana około 1485r. W latach 1554  1598 kościół był w rękach luteranów.  Po uszkodzeniach w latach 1631 i 1648 odnawiany w 2 poł. XVII w. I później (1772, 1867, 1907, 1927).


Kościół Farny - widok od ulicy Hallera
Fot. Wojciech Płotka

Ceglany, trójnawowy, halowy z prosto zamkniętym prezbiterium i fasadą zachodnią (w pierwszych założeniach dwuwieżową) z pd wież na planie kwadratu nadbudowaną ok. 1485 r., zrealizowaną do wysokości nawy. Wnętrze zamknięte sklepieniami gwiaździstymi  w nawie głównej, krzyżowo  żebrowymi  w nawach bocznych, ze wzornikami ze sztucznego kamienia. W nawie głównej, przy filarach drewniane rzeźby dwunastu apostołów (gotyckie) z 3 ćw. XIV w. Na belce w łuku tęczowym przy prezbiterium grupa grupa Ukrzyżowania  późnogotycka z pocz. XIV w. Portale w prezbiterium sprzed 1320 r. Zachowane fragmenty polichromii gotyckiej i renesansowej sprzed 1582 r. oraz barokowej z przełomu XVII i XVIII wieku. Wejście do kaplicy (ok. 1370) Św. Krzyża (pod wieżą) z portalem zamkniętym kratą renesansową (1571) z kartuszem i herbami Ogończyk Rafała Działyńskiego. Renesansowe stalle z 1539 r. Pozostała część wyposażenia barokowa z XVII i 1 poł. XVIII w. Przy ostatnim ołtarzu zwraca uwagę krucyfiks o tradycjach gotyckich (ok. XIV w.). Kropielnica zapewne średniowieczna, granitowa. Z tyłu nawy bocznej epitafia w kształcie drewnianych tablic z blachami trumiennymi, portretami i kartuszami herbowymi Łukasza i Cypriana Trzcińskich z 2 poł. XVII w. Konfesjonały i malowane stacje drogi krzyżowej pochodzące z kościoła franciszkanów w Brodnicy (XVIII w.). W otoczeniu kościoła mur z bramką i murowana kapliczka barokowa z XVII w. z krucyfiksem. (K. Grążawski, Zabytki Brodnicy i okolic, s. 18).


Kościół Farny - widok od ulicy Pocztowej
Fot. Wojciech Płotka

Fara ma 56 m długości, 27 m szerokości. Monotonię gotyckich murów urozmaicają cegły glazurowane ułożone w litery W i V oraz romby. Szczyt od strony prezbiterium ozdobiony sterczynami i blendami. Mury wzmocnione skarpami. Najstarszą częścią jest prezbiterium, przy którym od strony północnej dobudowano zakrystię. Podobna przybudówka była od strony południowej.