Wywiad z nowym dyrektorem Brodnickiego Domu Kultury w Brodnicy.