Od lat 60' poprzedniego stulecia w Niemczech działa Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Powiatu Brodnickiego (ludności pochodzenia niemieckiego). Obecnie przewodniczy mu Astrid Kranefeld z Dortmundu.