W części drugiej gospodarze odpowiadają na pytania dziennikarzy w tym o funkcjonowaniu szpitala po zmianach.

Część pierwsza to podsumowanie tego co zaplanowano i wykonano.

Część I


Część II