29 lutego o godzinie 15.30 w Zakładzie Aktywności Zawodowej, przy ul. Kamionka 24 w Brodnicy odbyła się sesja Rady Powiatu.

W trakcie sesji został podjęty temat podjęcia uchwały dot. rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy, Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego i utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.