Miałeś do czynienia ze stłuczką lub kradzieżą samochodu? W takiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie. Kwota, którą otrzymasz w znacznym stopniu zależy od opinii rzeczoznawcy. Niestety często zdarza się, że jego decyzja budzi wiele wątpliwości. Co możesz zrobić, gdy nie zgadzasz się z wyceną? Niektórzy odpuszczają niesprawiedliwość i decydują się dołożyć do naprawy auta z własnej kieszeni. Warto jednak zawalczyć o satysfakcjonującą rekompensatę.

Spółka handlowa posiada sieć wodno-kanalizacyjną na terenie gminy, za którą płaci podatek od nieruchomości dla budowli. Jednocześnie gmina dzierżawi tę sieć od spółki. Czy w takim przypadku gmina jest zwolniona ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. I ustawy Pzp?

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżonków jest przesłanką niezbędną do orzeczenia przez sąd rozwodu. Wydanie wyroku rozwodowego niesie ze sobą szereg skutków. Jakie konsekwencje ma wniosek o rozwód?

Podjęcie decyzji o rozstaniu małżonków nie należy do prostych zadań. Jeśli już jednak ona nastąpi, to małżonkowie muszą się nastawić i przygotować do załatwienia wielu formalności. Niestety, bez tych formalności uzyskanie przez nich rozwodu absolutnie nie będzie możliwe.

O pracy w zawodzie adwokata marzy wiele osób, jednakże wymaga to nie tylko zdobycia odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia, ale także odpowiednich cech. Kancelarie adwokackie niemalże wyrastają jak przysłowiowe grzyby po deszczu, ale z usług tylko wybranych klienci są naprawdę zadowoleni. Podejście do pracy oraz cechy zawodowe i charakterologiczne mają bardzo duży wpływ na to, czy dany adwokat zyska renomę i nie będzie musiał narzekać na brak zleceń.

Zdecydowana większość kobiet po rozwodzie chciałaby wrócić do swojego poprzedniego nazwiska. To symboliczne odcięcie się od eksmałżonka jest możliwe, choć warto zaznaczyć, że nie mamy takiego obowiązku prawnego. Na zmianę nazwiska po rozwodzie mamy 3 miesiące od daty uzyskania rozwodu przez Sąd. Ile kosztuje zmiana nazwiska po rozwodzie, jakie dokumenty są wymagane? Co się stanie, kiedy przekroczymy wyznaczony przez ustawodawcę termin? O tym w artykule.

Na rynku dostępnych jest wiele produktów o charakterze inwestycyjnym. Są to produkty bardzo zróżnicowane, różniące się między sobą między innymi minimalną lub maksymalną kwotą, którą trzeba posiadać na wejście, poziomem ryzyka i gwarantujących mniejszych lub większy zysk. Do produktów, w których w Polsce od zawsze chętnie lokowaliśmy kapitał była ziemia. Obecnie zakup ziemi to również inwestycja, która cieszy się sporą popularnością.

Odrzucenie spadku jest czynnością względnie prostą, jednak w przypadku spadku przepisanego na małoletnie dzieci sytuacja nieco się komplikuje. Znajomość procedury odrzucenia w spadku w imieniu dziecka jest o tyle ważna, że jeśli w skład spadku wchodzą długi, to zaniechanie przez rodzica podjęcia odpowiednich kroków może doprowadzić do tego, że dziecko odziedziczy dług.

Zmiana w przepisach prawnych dotyczących RODO utrudniła pracę firmom specjalizującym się w gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych, ale nie tylko.

Przy prowadzeniu dużej działalności gospodarczej prędzej czy później zaistnieje potrzeba rozszerzenia horyzontów, czyli pozyskania klientów poza rynkiem krajowym. Niestety takie transakcje nie zawsze są bezpieczne, bo nigdy nie wiadomo czy kontrahent z zagranicy wywiąże się z umowy. W wyegzekwowaniu należności od opornego dłużnika na pewno pomoże europejski nakaz zapłaty.